fbpx

Pakej Rangsangan Ekonomi 2020 (PRIHATIN)

Pengumuman TSMY pada 27/3/2020 3pm

TEKS UCAPAN
YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD
YASSIN
PERDANA MENTERI MALAYSIA
PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PRIHATIN RAKYAT
(PRIHATIN)
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam
Sejahtera,
Saudara dan saudari rakyat Malaysia yang saya kasihi,
Apa khabar semua?
Seperti yang saya janjikan, hari ini saya akan mengumumkan
Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat atau PRIHATIN
berjumlah RM250 bilion yang akan memberi manfaat kepada
anda semua.


Daripada jumlah ini, hampir RM128 bilion disalurkan untuk
melindungi kebajikan rakyat, RM100 bilion untuk menyokong
perniagaan termasuk Perusahan Kecil dan Sederhana (PKS)
dan RM2 bilion untuk memperkukuh ekonomi negara. Manakala
sebanyak RM20 bilion telah diumumkan dalam pakej
rangsangan sebelum ini.

Pakej PRIHATIN ini akan menyediakan bantuan segera untuk
meringankan beban yang ditanggung oleh anda semua. Sama
ada anda seorang nelayan di Kukup, Johor atau pekebun kecil
di Jeli, Kelantan. Anda pengusaha chalet di Cherating atau
penarik beca di Melaka, peniaga pasar malam di Kuala Lumpur
atau pasar tamu di Kundasang. Anda semua akan menikmati
manfaat daripada pakej rangsangan ekonomi yang peduli rakyat
ini. Seperti yang saya sebutkan, tiada golongan yang akan
tercicir. No one will be left behind.

“RM1,600 kepada hampir 4 juta isi rumah yang

berpendapatan bulanan RM4,000 dan ke bawah “

TSMY-PM Malaysia

Keutamaan kerajaan pada waktu ini ialah untuk membendung
penularan wabak COVID-19. Untuk itu, saya telah
mengumumkan peruntukan berjumlah RM500 juta kepada
Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi meningkatkan lagi
keupayaan Kementerian, Kerajaan akan menyalurkan
peruntukan tambahan sebanyak RM1 bilion bagi pembelian
peralatan dan perkhidmatan untuk memerangi COVID-19,
termasuk mendapatkan khidmat kepakaran perubatan daripada
perkhidmatan kesihatan swasta.

Selain itu, bagi menyokong usaha KKM untuk menjalankan lebih
banyak ujian COVID-19, pihak industri insurans dan takaful akan
mewujudkan dana khas berjumlah RM8 juta untuk menanggung
kos ujian penyaringan yang bernilai sehingga RM300 bagi setiap
pemegang polisi dan sijil takaful perubatan yang diarahkan oleh
KKM untuk menjalani ujian di hospital swasta atau makmal
swasta. Di samping itu, syarikat insurans dan takaful keluarga
akan menawarkan penangguhan pembayaran premium atau
sumbangan untuk tiga bulan bagi pencarum yang sumber
pendapatan mereka terjejas akibat wabak ini.

Dalam pakej rangsangan ekonomi yang pertama, Kerajaan telah
bersetuju memberikan elaun khas kepada doktor, jururawat dan
kakitangan perubatan lain yang terlibat secara langsung dalam
pengurusan dan pembendungan wabak ini. Saya sedar dalam
situasi getir pada waktu ini, kakitangan kesihatan kita sedang
bekerja bertungkus lumus dalam keletihan dan keadaan yang
agak tertekan. Namun mereka terus cekal berjuang
mengharungi cabaran yang hebat ini.
Sebagai menghargai pengorbanan mereka, Kerajaan akan
meningkatkan elaun khas yang diterima daripada RM400
kepada RM600 sebulan mulai 1 April 2020 sehingga wabak ini
berakhir. Pada masa yang sama, Kerajaan juga bersetuju
memanjangkan elaun khas sebanyak RM200 sebulan kepada
anggota tentera, polis, kastam, imigresen, anggota Angkatan
Pertahanan Awam serta anggota RELA yang terlibat secara
langsung dalam melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan.
Elaun ini juga akan dibayar mulai 1 April 2020 sehingga wabak
COVID-19 berakhir. Dianggarkan seramai 169,000 kakitangan
tambahan akan mendapat manfaat ini.

Saya faham bahawa dalam keadaan bencana seperti yang kita
sedang hadapi ini, sebahagian besar daripada saudara-saudari
terjejas dari segi sumber pendapatan. Untuk meringankan
beban anda, kerajaan akan menyediakan Bantuan Prihatin
Nasional, iaitu pemberian tunai secara one-off dengan
peruntukan hampir RM10 bilion, dan buat pertama kalinya akan
disalurkan juga kepada kumpulan M40. Mereka ini termasuk
pekerja swasta, peneroka FELDA, petani, nelayan, peniaga kecil
dan semua yang tergolong dalam kumpulan M40 dan ke bawah.
Jumlah bayaran yang akan dibuat ialah:
● Pertama: RM1,600 kepada hampir 4 juta isi rumah yang
berpendapatan bulanan RM4,000 dan ke bawah. Bayaran
RM1,000 akan dibayar pada bulan April 2020 dan RM600
pada bulan Mei 2020.
● Kedua: RM1,000 kepada hampir 1.1 juta isi rumah yang
berpendapatan lebih RM4,000 hingga RM8,000 yang akan
dibayar pada bulan April 2020 sebanyak RM500 dan baki
RM500 pada bulan Mei.
● Ketiga: RM800 kepada 3 juta individu bujang berusia 21
tahun ke atas dan berpendapatan bulanan RM2,000 dan ke
bawah. Bayaran RM500 akan dibayar pada bulan April
2020 dan baki RM300 pada bulan Mei 2020.
● Keempat: RM500 kepada 400,000 individu bujang berusia
21 tahun ke atas yang berpendapatan bulanan lebih
RM2,000 hingga RM4,000. Bayaran sebanyak RM250
akan dibuat pada bulan April 2020 dan baki RM250 pada
bulan Mei.

“RM500 secara one-off

kepada lebih 1.5 juta penjawat awam gred 56 dan ke bawah”

TSMY-PM Malaysia

Di samping itu, baki pemberian tunai di bawah program Bantuan
Sara Hidup (BSH) yang sedang dilaksanakan akan dibayar pada
bulan Julai 2020 melibatkan peruntukan sebanyak RM3.2 bilion.
Saya juga tidak lupa kepada para pelajar institusi pengajian
tinggi. Anda juga akan menerima bantuan secara one-off
sebanyak RM200 seorang yang akan dibayar pada bulan Mei
2020. Bantuan ini melibatkan peruntukan sebanyak RM270 juta
kepada pelajar di pelbagai peringkat pengajian tinggi termasuk
matrikulasi, Kolej Komuniti, Politeknik, IPTA dan IPTS.
Begitu juga dengan golongan mudah terjejas seperti warga
emas dan kanak-kanak di rumah perlindungan, orang kelainan
upaya atau OKU, golongan gelandangan dan orang asal.
Kerajaan akan bekerjasama dengan NGO dan usahawan sosial
yang berkaitan untuk menyalurkan bantuan makanan, barangan
penjagaan kesihatan dan tempat perlindungan untuk mereka
dengan peruntukan sebanyak RM25 juta.

Sebelum ini, Kerajaan telah bersetuju untuk menangguhkan
bayaran balik PTPTN kepada semua peminjam selama 6 bulan
melibatkan kutipan sebanyak RM750 juta. Kini, Kerajaan
bersetuju memberikan penangguhan bayaran balik pinjaman
untuk tempoh yang sama kepada peminjam Perbadanan
Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK mulai 1 April 2020
hingga 30 September 2020, dengan anggaran kutipan sebanyak
RM149.2 juta. Inisiatif ini akan memanfaatkan seramai 174,500
orang peminjam.

Pada masa ini, mySalam menyediakan manfaat kepada
golongan B40 yang dimasukkan ke hospital kerana jangkitan
COVID-19. Pesakit boleh menuntut bayaran penggantian
pendapatan sebanyak RM50 sehari untuk tempoh maksimum 14
hari. Sebagai tambahan kepada inisiatif ini, sukacita saya
mengumumkan bahawa Kerajaan bersetuju untuk
memanjangkan manfaat ini kepada golongan B40 yang
dikuarantin sebagai pesakit di bawah siasatan (PUI).

Saya sedar bahawa ada di kalangan saudara-saudari yang
menabung untuk simpanan hari tua dalam Skim Persaraan
Swasta atau PRS. Dalam keadaan yang sukar pada waktu ini,
tentulah saudara-saudari memerlukan wang tunai daripada apa
jua bentuk simpanan untuk digunakan bagi menampung
perbelanjaan harian. Sehubungan itu, Kerajaan membenarkan
pengeluaran pra-persaraan dari akaun B Skim Persaraan
Swasta sehingga jumlah RM1,500 bagi setiap ahli tanpa
sebarang penalti cukai dalam tempoh bulan April hingga
Disember 2020.

Saya juga tahu keperitan yang dihadapi oleh golongan B40 di
kawasan bandar, terutamanya mereka yang tinggal di Projek
Perumahan Rakyat dan Perumahan Awam. Sehubungan itu,
Kerajaan bersetuju untuk memanjangkan pengecualian
pembayaran sewa bagi PPR daripada sebulan yang diumumkan
sebelum ini kepada enam bulan dengan jumlah kos sebanyak
RM3 juta ditanggung oleh kerajaan.
Pengecualian pembayaran sewa ini melibatkan 3,636 unit rumah
PPR disewa atau transit di bawah pengurusan Kementerian
Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bagi unit sewa untuk milik
pula, penangguhan pembayaran bulanan diberikan selama
enam bulan bagi pembayaran balik pembiayaan bermula bulan
April hingga September 2020. Penangguhan pembayaran ini
melibatkan kos RM5.7 juta bagi 4,649 unit rumah.
Manakala bagi Perumahan Awam pula, Dewan Bandaraya
Kuala Lumpur akan memberi pengecualian yang sama yang
memanfaatkan lebih 40,000 penyewa. Saya menyeru kepada
Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa tempatan lain supaya
memberikan pengecualian yang sama bagi meringankan beban
penghuni PPR di negeri masing-masing.
Kerajaan juga bersetuju memberikan pengecualian sewaan
selama enam bulan untuk semua premis milik Kerajaan
Persekutuan seperti kantin sekolah, taska, kafeteria, kedai
serbaneka dan lain-lain. Ini termasuk semua premis milik agensi
dan badan berkanun Kerajaan Persekutuan. Saya juga
menggesa agar Kerajaan Negeri, pihak berkuasa tempatan dan
GLC memberikan pengecualian yang sama.

Dalam pakej rangsangan ekonomi yang lepas, Kerajaan telah
memperuntukkan sebanyak RM500 juta bagi tujuan pemberian
diskaun 15% ke atas bil elektrik sektor pelancongan dan 2% bagi
sektor komersial, industri, pertanian dan isi rumah di
Semenanjung Malaysia mulai 1 April 2020. Sebagai tambahan,
Kerajaan bersama Tenaga Nasional Berhad akan menambah
peruntukan sebanyak RM530 juta lagi untuk memberikan
diskaun berperingkat antara 15% hingga 50% mengikut
penggunaan kadar elektrik dengan had maksimum 600 kilowatt
sebulan. Diskaun 50% akan diberikan kepada penggunaan
elektrik bawah 200 kilowatt, 25% bagi penggunaan antara 201
hingga 300 kilowatt dan 15% bagi penggunaan 301 hingga 600
kilowatt. Diskaun ini akan berkuatkuasa bagi tempoh enam
bulan mulai bil bulan April 2020. Sementara itu, diskaun
sebanyak 2% seperti dimaklumkan sebelum ini akan terus
dinikmati oleh semua pengguna isi rumah.

Bagi industri telekomunikasi dan multimedia, beberapa pakej
khas akan ditawarkan dengan kerjasama syarikat-syarikat
telekomunikasi. Antara pakej khas yang akan ditawarkan ialah
internet percuma kepada semua pelanggan dengan nilai RM600
juta bermula 1 April 2020 sehingga tempoh pelaksanaan
Perintah Kawalan Keselamatan tamat. Selain itu, tambahan
RM400 juta akan dilaburkan untuk meningkatkan liputan dan
keupayaan rangkaian bagi mengekalkan ketersediaan dan
kualiti rangkaian telekomunikasi yang tinggi dan mampan.

“Majikan mesti memastikan mereka tidak

membuang pekerja atau mengarahkan mereka mengambil cuti

tanpa gaji bagi tempoh tiga bulan “

TSMY-PM Malaysia

Kerajaan juga tidak lupa menjaga kebajikan semua penjawat
awam yang terus setia menjalankan amanah kepada negara.
Bagi menghargai sumbangan mereka, Kerajaan akan
memberikan bantuan tunai sebanyak RM500 secara one-off
kepada lebih 1.5 juta penjawat awam gred 56 dan ke bawah
termasuk mereka yang bekerja secara kontrak. Bayaran akan
dibuat pada bulan April 2020. Sumbangan pesara Kerajaan juga
tidak dilupakan. Dengan ini, Kerajaan akan menyalurkan
bantuan sebanyak RM500 secara one-off kepada lebih 850,000
pesara Kerajaan juga pada bulan April 2020.

Dalam tempoh kritikal ini, adalah penting untuk memastikan
bekalan makanan kekal terjamin dan mencukupi. Kerajaan akan
memperuntukkan sebanyak RM1 bilion kepada Dana Jaminan
Makanan. Selain itu, Kerajaan juga akan terus menyalurkan
pelbagai bantuan kepada petani, penternak dan nelayan
termasuk dalam bentuk bantuan input pertanian, ternakan dan
perikanan untuk menggalakkan pengeluaran domestik.
Kerajaan juga akan memperuntukkan sebanyak RM100 juta
bagi menyediakan kemudahan infrastruktur tempat
penyimpanan dan pengagihan makanan serta program integrasi
tanaman. Sebagai langkah tambahan, Kerajaan akan
menyediakan dana khas antara RM100,000 hingga RM200,000
kepada setiap Pertubuhan Peladang Kawasan dan Pertubuhan
Nelayan Kawasan yang berdaya maju untuk membangunkan
projek agromakanan jangka pendek yang boleh mengeluarkan
hasil dalam tempoh 3 hingga 6 bulan. Ini untuk memastikan
bekalan makanan terjamin. Langkah ini akan melibatkan
peruntukan sebanyak RM64.4 juta.

Kerajaan juga akan memperkenalkan Program Subsidi Upah
untuk membantu majikan mengekalkan pekerja. Dalam keadaan
yang sukar ini, saya tidak mahu lihat pekerja dibuang kerja dan
hilang pendapatan. Menerusi program ini Kerajaan akan
menyediakan upah sebanyak RM600 sebulan bagi setiap
pekerja untuk tempoh tiga bulan. Program ini dikhususkan
kepada pekerja yang berpendapatan di bawah RM4,000 dan
majikan yang mengalami penurunan pendapatan lebih 50%
sejak 1 Januari 2020. Majikan mesti memastikan mereka tidak
membuang pekerja atau mengarahkan mereka mengambil cuti
tanpa gaji bagi tempoh tiga bulan selepas program ini
dilaksanakan. Selain itu, majikan juga tidak dibenarkan
memotong gaji sedia ada perkerja. Langkah ini dijangka
memanfaatkan 3.3 juta orang pekerja dengan peruntukan
sebanyak RM5.9 bilion.

Saya tahu pendapatan harian pemandu e-hailing sepenuh masa
turut terjejas berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan
Pergerakan. Bagi meringankan beban mereka, Kerajaan akan
memberikan bantuan secara one-off sebanyak RM500 kepada
120,000 pemandu e-hailing
dengan peruntukan sebanyak RM60
juta. Dalam Pakej Rangsangan Ekonomi sebelum ini, kerajaan
telah mengumumkan pemandu teksi akan menerima bayaran
one-off sebanyak RM600 mulai 1 April 2020.

Bagi memastikan kebajikan pekerja yang terlibat dengan kontrak
perkhidmatan seperti perkhidmatan pembersihan dan bekalan
makanan bermasak di sekolah, IPTA, institusi latihan awam
serta agensi-agensi lain Kerajaan termasuk badan berkanun,
Kerajaan bersetuju untuk membayar gaji yang ditanggung oleh
kontraktor yang terlibat sepanjang tempoh Perintah Kawalan
Pergerakan walaupun pekerja tidak hadir bekerja. Lebih 80,000
pekerja akan menerima manfaat daripada inisiatif ini yang
melibatkan peruntukan berjumlah RM110 juta. Selain itu,
Kerajaan juga bersetuju untuk memanjangkan tempoh kontrak
perkhidmatan yang berkenaan selama sebulan sebagai trade-off
dengan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan.
Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian,

Bagi membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana, termasuk
usahawan mikro, Kerajaan dan Bank Negara Malaysia akan
menyediakan dana tambahan berjumlah RM4.5 bilion yang
merangkumi lima inisiatif utama.
● Pertama: Menambah dana dalam tabung Bantuan
Kemudahan Khas atau Special Relief Facility untuk PKS
sebanyak RM3 bilion, menjadikan jumlah
keseluruhannya RM5 bilion. Selain itu, kadar faedah bagi
keseluruhan dana ini akan dikurangkan daripada 3.75%
kepada 3.5%.
● Kedua: Meningkatkan saiz dana sebanyak RM1 bilion
kepada RM6.8 bilion di bawah Kemudahan Semua Sektor
Ekonomi bagi meningkatkan lagi akses pembiayaan
kepada PKS.
● Ketiga: Menyediakan dana tambahan sebanyak RM500
juta di bawah Skim Kredit Mikro yang menjadikan jumlah
keseluruhan RM700 juta bagi pembiayaan mudah. Skim ini
akan dikendalikan oleh Bank Simpanan Nasional dengan
menawarkan kadar faedah 2% sahaja tanpa cagaran.
Syarat kelayakan pinjaman juga dilonggarkan dengan
minimum enam bulan operasi berbanding setahun operasi.
Amaun pembiayaan juga ditingkatkan daripada maksimum
RM50,000 kepada RM75,000 bagi setiap usahawan.
Inisiatif ini adalah terbuka kepada semua usahawan mikro
dalam semua sektor perniagaan termasuk pengusaha
taska, operator bas dan teksi, industri kreatif dan peniaga
atas talian.
● Keempat: PKS yang mempunyai rekod perniagaan kurang
daripada 4 tahun juga boleh memanfaatkan skim BizMula-i
dan BizWanita-i Syarikat Jaminan Kredit Malaysia Berhad
(CGC) untuk pembiayaan sehingga RM300,000.
● Kelima: Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP)
akan menyediakan kemudahan jaminan bernilai RM5 bilion
selain meningkatkan kadar jaminan daripada 70% kepada
80% bagi syarikat PKS yang menghadapi masalah
mendapatkan pinjaman.
Menerusi inisiatif-inisiatif di atas, saya percaya institusi
kewangan akan terus memberikan sokongan padu kepada PKS
yang berdaya maju, lebih-lebih lagi dalam menghadapi cabaran
ekonomi yang agak muram pada masa ini.

Saya juga prihatin dengan nasib pemilik-pemilik syarikat yang
mengalami masalah aliran tunai. Untuk membantu saudara saudari yang tertekan dengan masalah ini, kerajaan akan
melaksanakan beberapa langkah.
● Pertama: KWSP akan memperkenalkan program Khidmat
Rundingan Majikan pada 15 April 2020. Perkhidmatan ini
merangkumi pilihan penangguhan bayaran, penstrukturan
dan penjadualan semula sumbangan majikan. Langkah ini
dijangka memberikan penjimatan aliran tunai kepada
majikan yang dianggarkan berjumlah RM10 bilion. Inisiatif ini
akan memanfaatkan lebih 480,000 PKS dan syarikat yang
terjejas, di samping menyelamatkan lebih 8 juta pekerjaan.
● Kedua: Mengecualikan pembayaran levi Tabung
Pembangunan Sumber Manusia (HRDF) bagi semua sektor
untuk tempoh enam bulan mulai bulan April 2020. Langkah
ini dijangka membantu aliran tunai syarikat dengan
penjimatan keseluruhan bernilai RM440 juta;
● Ketiga: Dengan rasa peduli terhadap masalah yang dihadapi
oleh kira-kira 750 ribu PKS, Kerajaan juga membenarkan
penangguhan pembayaran ansuran cukai pendapatan
kepada semua PKS untuk tempoh tiga bulan mulai 1 April
2020. Ini adalah tambahan kepada langkah yang
diumumkan terdahulu di mana Kerajaan telah memberi
penangguhan bayaran ansuran cukai kepada perniagaan
yang terjejas dalam sektor pelancongan selama enam bulan
bermula 1 April 2020. Bagi sektor lain yang turut terkesan,
mereka dibenarkan untuk meminda jumlah cukai
pendapatan yang dikenakan pada bulan ketiga, keenam dan
kesembilan ansuran dalam tempoh asas perniagaan.

Seperti yang telah diumumkan sebelum ini, bagi membantu PKS
serta individu, Kerajaan menyambut baik kesanggupan institusi
perbankan untuk menawarkan penangguhan atau moratorium
bayaran pinjaman selama enam bulan, penukaran baki kad
kredit kepada pinjaman berjangka dan penstrukturan semula
pinjaman korporat
. Langkah ini adalah penting untuk
membolehkan syarikat terus berkemampuan untuk
mengekalkan pekerjaan dan segera meneruskan aktiviti
perniagaan masing-masing. Inisiatif ini melibatkan jumlah
keseluruhan sekurang-kurangnya RM100 bilion. Saya pasti
anda yang meminjam dengan bank untuk membeli kereta,
rumah dan lain-lain boleh menarik nafas lega sedikit dengan
inisiatif ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah.
Saya bagi pihak Kerajaan amat berterima kasih kepada Bank
Negara Malaysia dan industri perbankan yang menawarkan
kelonggaran ini. Sebagai balasannya, Kerajaan bersetuju
supaya pendapatan pihak bank dari faedah atau keuntungan ke
atas pinjaman atau pembiayaan yang terlibat dengan
penangguhan bayaran balik pinjaman atau pembiayaan ini,
hanya dikenakan cukai apabila pendapatan tersebut diterima
selepas tempoh moratorium.


Selain itu, langkah moratorium akan dipanjangkan dan
dilaksanakan bagi pinjaman dengan TEKUN, MARA dan
koperasi serta mana-mana agensi kerajaan yang memberi
pinjaman kepada PKS mulai 1 April 2020.
Bagi membantu usahawan B40 dan rakyat yang hilang mata
pencarian, satu program kewangan sosial akan diperkenalkan
dengan kerjasama antara institusi perbankan Islam, Majlis
Agama Islam Negeri dan rakan-rakan pelaksana utama.
Sumbangan kewangan sosial akan disalurkan dalam bentuk
modal permulaan bagi usahawan mikro menggunakan dana
zakat dan dipadan dengan pembiayaan mikro pada kadar yang
berpatutan.

Fasa pertama yang melibatkan kerjasama antara Bank Islam
Malaysia Berhad dengan Majlis Agama Islam Wilayah
Persekutuan akan bermula dalam bulan Mei 2020. Usahawan
yang layak akan diberi latihan keusahawanan, pengurusan
kewangan dan sokongan untuk membangunkan perniagaan
yang dipilih.

Saya faham sektor korporat juga terjejas dengan situasi yang
kita hadapi pada waktu ini. Sektor ini tidak akan diabaikan.
Justeru, Kerajaan menyambut baik usaha institusi perbankan
yang bersedia untuk menstruktur semula bayaran balik pinjaman
sektor korporat bersesuaian dengan prestasi perniagaan
mereka.

Selain itu, Kerajaan juga akan menyediakan kemudahan skim
jaminan berjumlah RM50 bilion dengan jaminan sehingga 80%
daripada jumlah pinjaman bagi tujuan membiayai keperluan
modal kerja. Skim ini akan diuruskan dan tertakluk kepada
penilaian kredit oleh Danajamin. Kemudahan ini disasarkan
kepada perniagaan yang berdaya maju dalam semua sektor
yang menghadapi kesukaran akibat wabak COVID-19.
Saiz minimum pinjaman yang layak dijamin ialah RM20 juta bagi
setiap perniagaan. Kemudahan ini akan disediakan untuk
pemohonan mulai 1 Mei sehingga 31 Disember 2020, atau
sehingga dana jaminan digunakan sepenuhnya.

“Keluarga Makcik Kiah termasuk pemberian tunai dan penjimatan

ialah sebanyak RM8,664 “

TSMY-PM Malaysia

Daripada semua bantuan kerajaan ini, saya nak beri satu contoh
mudah supaya saudara-saudari senang kira. Contohnya, Makcik
Kiah penjual goreng pisang yang duduk di PPR Desa Tun
Razak, yang suaminya adalah pesara kerajaan dan sekarang ini
bawa Grab. Anak Makcik Kiah adalah peminjam PTPTN.
Pendapatan isirumah Makcik Kiah di bawah RM4000 sebulan.
Dengar baik-baik. Saya nak bantu buat pengiraan berapa
keluarga Makcik Kiah akan dapat.
Keluarga Makcik Kiah akan dapat Bayaran Prihatin Nasional
sebanyak RM1600, baki BSH sebanyak RM600, bantuan pesara
sebanyak RM500, bantuan tunai e-hailing sebanyak RM500 dan
bantuan orang bujang sebanyak RM800. Kalau suami Makcik
Kiah berkhidmat dengan RELA, dia akan dapat RM 200 sebulan
sehingga wabak berakhir. Keseluruhan pemberian tunai yang
keluarga Makcik Kiah akan dapat ialah sekurang-kurangnya
RM4200.
Selain itu, keluarga Makcik Kiah juga akan dapat penjimatan
sewa PPR selama 6 bulan sebanyak RM744, penjimatan
penangguhan pinjaman kenderaan selama 6 bulan sebanyak
RM1800, penjimatan bayaran bil elektrik selama 6 bulan
sebanyak RM120.
Anak Makcik Kiah juga akan dapat penjimatan daripada
penangguhan bayaran balik PTPTN selama 6 bulan sebanyak
RM1200.
Kalau Makcik Kiah ada buat pinjaman kredit mikro untuk
perniagaan goreng pisang dengan bayaran balik pinjaman
sebanyak RM100 sebulan, Makcik Kiah akan dapat penjimatan
sebanyak RM600.
Keseluruhan penjimatan ialah sebanyak RM4,464.
Jadi, keseluruhan nilai manfaat yang akan diterima oleh
keluarga Makcik Kiah termasuk pemberian tunai dan penjimatan
ialah sebanyak RM8,664. Jadi Makcik Kiah pun dah boleh
tersenyum sikit dengar kiraan yang saya buat.

Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian,
Langkah yang telah diperkenalkan dalam Pakej ini juga
bertujuan untuk memastikan aktiviti ekonomi negara berterusan,
terutamanya dengan penyaluran tunai melalui Bantuan Prihatin
Nasional. Di samping itu, Kerajaan akan memberi tumpuan
kepada aktiviti pelaburan domestik yang mempunyai kesan
pengganda yang tinggi dan mengekalkan pekerjaan.
Untuk tujuan ini, Kerajaan telah mengenal pasti beberapa projek
kecil seperti menambah baik jalan, menaik taraf sekolah daif di
Sabah dan Sarawak, membersihkan rumah ibadat dan balai
polis, serta meningkatkan kemudahan pelancongan yang akan
memanfaatkan kontraktor kelas G1 hingga G4. Bagi tujuan ini,
peruntukan sebanyak RM2 bilion akan disediakan.
Pada masa yang sama, projek kecil bernilai RM2 bilion yang
diumumkan dalam pakej sebelum ini akan mula dilaksanakan
pada bulan April 2020. Projek-projek ini termasuk projek
infrastruktur di kawasan FELDA dan lain-lain bernilai RM600
juta, projek membaik pulih sekolah daif di Sabah dan Sarawak
bernilai RM350 juta dan projek membaik pulih perumahan rakyat
termiskin bernilai RM150 juta.

Kerajaan juga akan meneruskan pelaksanaan semua projek
yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2020 termasuk ECRL,
MRT2 serta Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan
Negara. Usaha ini selaras dengan fokus Kerajaan untuk
memastikan pertumbuhan ekonomi kekal mampan.
Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian,

“Saya dan rakan-rakan

dalam Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri bersetuju agar dua

bulan gaji kami semua dipotong dan disalurkan ke dalam

Tabung COVID-19 “

TSMY-PM Malaysia

Pakej PRIHATIN ini merupakan manifestasi Kerajaan yang
mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan rakyat.
Kerajaan akan membuat suntikan fiskal langsung berjumlah
RM25 bilion untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan
pemilik perniagaan dalam mengharungi cabaran ekonomi yang
sukar ini. Strategi dan langkah yang akan dilaksanakan adalah
berdasarkan kepada keupayaan fiskal semasa dan ketersediaan
mudah tunai pasaran kewangan domestik yang mencukupi.
Kerajaan akan sentiasa memastikan akaun semasa fiskal
mempunyai lebihan dan tidak menggunakan pinjaman untuk
membiayai perbelanjaan operasi. Hampir semua langkah ini
adalah secara one-off supaya tidak membebankan kewangan
Kerajaan Persekutuan dalam jangka masa sederhana. Langkah
ini penting untuk memastikan kedudukan fiskal dan hutang
negara sentiasa mampan. Sehubungan itu, Kerajaan perlu
kembali melaksanakan langkah konsolidasi fiskal dalam jangka
masa sederhana bagi mewujudkan ruang fiskal untuk jangka
masa panjang.


Sepertimana yang telah diumumkan semalam, untuk
menzahirkan keprihatinan dan kepedulian pimpinan kerajaan
terhadap keperitan rakyat pada masa ini, saya dan rakan-rakan
dalam Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri bersetuju agar dua
bulan gaji kami semua dipotong dan disalurkan ke dalam
Tabung COVID-19
. Tabung ini akan digunakan untuk membantu
saudara-saudari yang terjejas dengan penularan wabak COVID


Selain itu, saya juga telah mengarahkan semua Kementerian
mengkaji semula belanjawan masing-masing untuk mencari
penjimatan agar ianya dapat digunakan untuk menampung
langkah-langkah jangka sederhana bagi menangani wabak virus
ini.


Saya juga telah mengarahkan Kementerian Kewangan melalui
Unit LAKSANA untuk memastikan pakej PRIHATIN bernilai
RM250 billion ini sampai kepada saudara dan saudari semua
dengan cepat.

“And, this government

may not be the government that you voted for. But I want all of

you to know that this government cares for you

TSMY-PM Malaysia

Saya tahu saudara-saudari yang berada di rumah-rumah
panjang di Sarawak, di penempatan orang asal, di kawasan-kawasan
yang jauh di pedalaman di segenap ceruk rantau
negara ini, mungkin bimbang bantuan yang disediakan oleh
kerajaan lambat sampai. Untuk itu, Kerajaan Persekutuan akan
bekerjasama dengan kerajaan negeri, khususnya di Sabah dan
Sarawak, untuk pastikan semua bantuan yang disediakan oleh
kerajaan sampai dengan cepat.

Saudara-saudari yang saya kasihi,
We are a nation at war with invisible forces. The situation we are
now facing is unprecedented in history. And, this government
may not be the government that you voted for. But I want all of
you to know that this government cares for you
. I resigned to the
fact that I came in as your Prime Minister not at the best moment.
I face political, economic and health crisis all at the same time.
This unprecedented situation of course requires unprecedented
measures. So, my dear brothers and sisters, and the children of
this beloved country, whether you are a Malay, Chinese, Indian,
Sikh, Iban, Kadazan, Dusun, orang asal, please bear with me
and my friends in the cabinet and the government. We are not
perfect, but we are doing the best we can to pull through this
crisis together, as one nation. God willing, we will come out
stronger when this crisis ends and the dust settles. InsyaAllah.

Saya minta sokongan daripada saudara dan saudari sekalian,
marilah kita berganding bahu mengharungi krisis ini bersamasama.
Wabillahi al-taufik walhidayah wassalamu’alaikum wa
rahmatullahi wa barakatuh.

About the author

Dr Ummu Hathiyah, berkhidmat sebagai Pegawai Perubatan Obstetrik dan Ginekologi. Bercita-cita tinggi ingin menyebarkan maklumat kesihatan wanita. Juga berkecimpung dalam dunia perniagaan atas dasar ingin menyebarkan manfaat produk berasaskan Essential Oil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge